Dokumenty szkolne

Kliknij na ikonce Statut szkoły
Kliknij na ikonce Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Kliknij na ikonce Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Kliknij na ikonce Prawa i obowiązki ucznia (fragment Statutu Szkoły)
Kliknij na ikonce Regulamin Rady Rodziców
Kliknij na ikonce Szkolny zestaw programów do LO
Kliknij na ikonce Lista podręczników do LO
Kliknij na ikonce Regulamin wycieczek
Kliknij na ikonce Zarządzenie nr 13 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dukli z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID19
Kliknij na ikonce Regulamin zdalnego nauczania

Do pobrania

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Skip to content