Dokumenty szkolne

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
Kliknij na ikonce Regulamin Rady Rodziców
Kliknij na ikonce Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Kliknij na ikonce Prawa i obowiązki ucznia (fragment Statutu Szkoły)
Kliknij na ikonce Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Kliknij na ikonce Regulamin wycieczek
Kliknij na ikonce Zarządzenie nr 13 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dukli z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID19
Kliknij na ikonce Regulamin zdalnego nauczania

Do pobrania

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Skip to content