Przedłużona przerwa w nauczaniu

Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Świadectwa ukończenia liceum absolwenci, w przypadku takiej potrzeby, mogą odebrać indywidualnie po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą i dyrektorem.

Uroczyste rozdanie świadectw wstępnie planowane jest na 1 czerwca.

Skip to content