Komunikat

9 kwietnia zostało podpisane rozrządzenie MEN, w którym przedłuża się kształcenie na odległość do 26 kwietnia.

Nie uległ zmianie kalendarz roku szkolnego – zakończenie nauki dla klas III. będzie miało miejsce 24 kwietnia 2020 r.
Konferencja klasyfikacyjna klas III odbędzie się w dniu 20 kwietnia, a oceny końcowe zostaną wpisane do 17 kwietnia.

Wręczenie świadectw zostaje przesunięte na późniejszy termin – prawdopodobnie zostaną wydane podczas przystąpienia do pierwszego egzaminu maturalnego.
Nową datę rozpoczęcia egzaminu maturalnego ogłosi Minister Edukacji Narodowej z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni.

Uczniowie, którzy potrzebują świadectwa w wersji elektronicznej mogą je otrzymać na pocztę email na swoją prośbę.

Skip to content