Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Dukli na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 – POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Terminy składania wniosków

od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. do godziny 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół,

od 16 maja do 31 maja 2023 r. do godziny 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe,

Terminy uzupełniania wniosków:

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (najlepiej w  oryginale lub w kopii)

17 lipca 2023 r. godz. 12.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły

W tym terminie należy potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej).

24 lipca 2023 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz przyjętych i nieprzyjętych wywieszonych w szkołach. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, listy mogą być opublikowane także na stronach internetowych szkół.

 

Skip to content