List do rodziców i uczniów

         W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia w systemie klasowo – lekcyjnym w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli zostają zawieszone do 10 kwietnia. Nie oznacza to, że uczniowie nie będą się uczyć a nauczyciele nie będą uczyć Państwa dzieci. Zgodnie z w/w rozporządzeniem nauka od 25 marca przyjmie inną formę – formę zajęć zdalnych. Część z Państwa zapewne już doświadczyła tego, że dziecko za pomocą różnych komunikatorów (Skype, Messenger) łączy się z nauczycielem i pracuje zdalnie. Nie chcąc doprowadzić do zaległości w nauce już od 12 marca rozpoczęliśmy pracę zdalną z Państwa dziećmi. Będziemy kontynuować tę formę współpracy, a Państwa szczególnie proszę o zmotywowanie i zachęcenie Waszych dzieci do udziału w tych zajęciach. Ponadto nauczyciele będą zadawali (np. poprzez pocztę e-mail) konkretne zadania do samodzielnego wykonania przez uczniów tak, by nie musieli oni spędzać po kilka godzin online przed komputerem. Proszę o dopilnowanie, by Wasze dzieci terminowo wywiązywały się z tych zadań, a Was, drodzy Uczniowie, proszę o samodyscyplinę i systematyczną pracę zdalną. Pozwoli to uniknąć zaległości po powrocie do normalnej nauki.

Życzę wszystkim Państwu (Rodzicom i Uczniom) pozostawania w dobrym zdrowiu i unikania wszelkich (nie tylko „koronowanych”) wirusów.

Jan DrajewiczP.S.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z edukacją Waszych dzieci pozostaję do Państwa dyspozycji. Proszę o kontakt za pomocą dziennika lub na adres e-mail: liceum@dukla.pl

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube